Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en oversigt over de spørgsmål, vi oftest modtager i forbindelse med vininvestering. Her kan du forhåbentlig få svar på de spørgsmål, du sidder inde med. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på ath@jero.wine.

Vinen ejes af den enkelte investor. I forbindelse med en given investering tilbyder Jero at sørge for opbevaring under optimale forhold i vores professionelle vinkælder. Alle vine registreres på investorniveau således, at investeringsformuerne registreringsmæssigt holdes adskilt.

Vin er, ligesom alle andre forbrugsgoder, følsomme overfor geopolitiske usikkerheder herunder handelskrisen mellem Kina og USA, Brexit mv. 

USA har indført straftold på udvalgte europæiske vine på 25 %, hvilket på kort sigt giver en fordel til vine udenfor det franske, tyske og spanske vinland herunder i særdeleshed italienske og amerikanske vine. 

En fremtidig tilbagerulning af straftolden, f.eks. ved udskiftning af den politiske ledelse i USA, vil udgøre en mulig katalysator for priserne på særligt franske vine, som inkluderer hovedparten af de eksklusive vine i verden.

Når vi ser på målgruppen for slutbrugere af verdens mest eksklusive vine, er det essentielt at have fokus på den økonomiske vækst i verdens førende økonomier, USA og Kina, som aftager store mængder af eksklusive vine.

Minimumsinvestering ved etablering af din vinportefølje gennem Jero udgør 25.000 kr, men du kan sagtens investere mere, hvis du ønsker. 

Det er af yderste vigtighed, at en investeringsportefølje repræsenterer en bred vifte af producenter og årgange fra de mest eksklusive vinområder i verden. En øget investering vil optimere betingelserne for risikospredning.

Efter opstart af din portefølje vil vi løbende sende investeringsforlag, og du kan udvide din portefølje, når nogle af disse er attraktive for dig.

Investering via selskab er muligt i det omfang, selskabets vedtægtsbestemte aktiviteter tillader det. 
Investeringsaktivitet gennem selskab åbner muligheden for momsfradrag af din investering, såfremt selskabet er momsregistreret.

Ansvarsfraskrivelse: 
Ovenstående er et udtryk for vores fortolkning af gældende regler. Det anbefales, at selskabets revisor kontaktes for konkret rådgivning.

Vi tilbyder at opbevare din vin i vores professionelle vinkælder i København.

Valg af vores opbevaringsløsning omfatter forsikring og løbende rapportering om udviklingen i din investering.  

Vælger du opbevaring hos Jero, vil du blive pålagt en årlig omkostning på 15 kr. pr. flaske.

Du kan naturligvis altid vælge at få udleveret din vin, hvorefter administration og tilbud om tilbagekøb ophører. 

Vælger du at få opbevaret dine vine igennem Jero, vil du modtage kvartalsvise rapporter om udviklingen i din portefølje. 

Udviklingen i værdien af din vin fastsættes på baggrund af gennemsnitspriser på det internationale vinmarked. 

Salg af investeringsvin sker enten ved en aftale med Jero om at tilbagekøbe din vin eller ved, at du selv forestår salget. 

Vi tilbyder at tilbagekøbe din vin til en pris fastlagt med udgangspunkt i den gennemsnitlige internationale markedspris. Den endelige afregningspris fastlægges på baggrund af, hvilke og hvor mange vine der ønskes solgt, og hvornår pengene ønskes frigivet. 

Du opretter dig ved at udfylde dine oplysninger her. 

Efter oprettelse vil vi hjælpe dig i gang med en grundig vejledning, så du er klædt på til din første vininvestering. Herefter kan vi sammen begynde at opbygge din portefølje.

Er du klar til at blive vininvestor?

Opret din Jero-profil her

Opret en profil - helt uforpligtende - til vores investeringsplatform ved at udfylde dine oplysninger her.